Helande Samtal

Samtalsterapi för alla!

Gruppterapi


Som ett alternativ till individuell samtalsterapi kan man även välja att gå i gruppterapi. 


Gruppen kan vara samlad runt ett gemensamt problem, som till exempel stress, utbrändhet, panikattacker eller ätstörningar, men den kan även vara mer allmänt sammansatt och behandla olika svårigheter och frågeställningar. Jag strävar efter att ha en grupp som  består av 6-8 deltagare som inte känner varandra sedan tidigare.


Under en gruppterapi samlas vi och samtalar kring ett gemensamt eller flera olika problem.  Hur gruppen är sammansatt beror på vad som ska behandlas.


Nackdelen med gruppterapi är givetvis att diskussionen blir mindre koncentrerad på den enskilde – men det finns även en rad fördelar. I en grupp där människor har liknande problem finns det en trygghet i igenkänningen, man är inte ensam om att känna som man gör och man får möjlighet att höra om hur andra hanterat liknande svårigheter. Många problem är dessutom knuta till kommunikation och relationer till andra människor. Där kan gruppen fungera som ett samhälle i miniformat och ett "träningsläger" där man kan känna sig trygg medan man lär sig att förstå och kommunicera. En annan fördel är att gruppterapi är mindre kostsamt då fler kan utnyttja samma terapisession.Exempel på Gruppterapi


Det kan vara en person som känner sig missförstådd, och kan genom att kommunicera med gruppen få veta hur han eller hon tolkas av dem. Är jag svår att förstå? Verkar jag osäker? Framstår jag kanske som aggressiv? Gruppens reaktioner kan hjälpa personen att tydligare få grepp om hur omvärlden uppfattar henne eller honom och man kan pröva sig fram och testa olika sätt att uttrycka sig på. På så sätt kan man få hjälp att lära sig att bli mer medveten om sitt sätt att kommunicera och förmedla känslor, samtidigt som man får en inblick i andra människors möjlighet och sätt att förstå det man försöker säga.Vanliga frågor


Hur ofta träffas man? Oftast en gång i veckan


Hur länge pågår behandlingen? Det varierar från grupp till grupp.


Hur går behandlingen till? Gruppens deltagare delar med sig av sina erfarenheter och reflekterar över dem i samarbete med mig som terapeut. Min uppgift som terapeut är att hjälpa deltagarna att se det kommunikationsmönster som gestaltar sig, och uppmanar även till nya sätt att kommunicera.


Vilken är terapeutens roll? Att skapa trygghet, ge alla deltagare utrymme och att skydda deras integritet.


Grundtanke: Gruppen berikar terapiformen genom gemensamma problem och kommunikationsträning.