Helande Samtal

Samtalsterapi för alla!

Missbruk eller Beroende?

Samtalsterapi för beroende & medberoende
Jag erbjuder samtalsterapi för alkoholberoende och andra former av missbruk.
Jag har stor vana att hantera allt från sexmissbruk och alkoholmissbruk till svåra ätstörningar och medberonde. Jag tar hand om dig som individ och hittar den rätta vägen ur ett destruktivt beteende innan det är för sent. Tillsammans löser vi relationer och hittar nya glädjeämnen.


Hur kommer jag vidare med mitt liv?

Hur fungerar samtalsterapi?

Vad är ett beroende och hur kan jag som medberoende få hjälp? 

Hos Helande Samtal hittar du information för hur du hanterar tuffa episoder i ditt liv!


Då livet far illa med oss kan vi - för att dämpa ångesten - ta till yttre så kallade ångestdämpare för att slippa känna tomheten inombords. Du, eller någon som står dig nära, kanske har börjat missbruka alkohol, tabletter eller andra droger, hamnat i ett sexmissbruk, matmissbruk osv.

Bruk, skadligt bruk (tidigare ofta kallat missbruk) och beroende

Skillnaden mellan missbruk och beroende kan för många verka marginell. Men beroende på hur man som terapeut arbetar med individer kan skilja sig något mellan en som är missbrukare och en som är beroende.


Är man beroende så har man en vana som är svår att bli av med. Det kan handla om ett oskyldigt nöje som blivit ett destruktivt vardagsbeteende som förhindrar individen att utvecklas på andra plan.


Missbruk handlar mer om en oansvarig hantering av beroendeframkallande droger eller andra aktiviteter. Det är t.ex. vanligt med drogmissbruk, sexmissbruk, spelmissbruk, alkoholmissbruk m.m.

Mer om hjärnans belöningssystem kan du läsa här


MEDBEROENDE


Jag jobbar en hel del med medberoende.  

Det kan vara väldigt svårt och utmanande att vara anhörig till människor med stora problem som t ex alkoholister, narkomaner, andra missbrukare, fysiskt eller psykiskt sjuka. Oavsett om du är anhörig till barn, föräldrar, make/maka eller vänner som är sjuka så kan du ha behov av en professionell samtalskontakt.

I de flesta fall är medberoende något vi har fått med oss om vi har växt upp med en missbrukande eller psykiskt sjuk förälder. Den klassiska bilden är ett barn som tex torkar sin förälders spyor, för att inte någon ska se att mamma/pappa har problem med alkohol, och på det viset kan föräldern fortsätta dricka.

Men det är inte förrän under senare år som man har börjat prata om att den medberoende behöver hjälp precis som den beroende. Och att även detta är ett beroende, ett sätt att dämpa ångest.

Den medberoende är inte bara medberoende till den sjuke föräldern, utan i näst intill alla sina relationer.

Enligt Wikipedia: Medberoende är ett tillstånd som kan drabba en person som lever tillsammans med en missbrukare, exempelvis en alkoholistnarkoman eller annat destruktivt eller problematiskt beteende. Den medberoende anpassar sitt beteende och sin personlighet efter den som är beroende i hopp om att kunna hjälpa. En del lär sig detta beteende redan som barn medan andra har lärt sig det senare i livet. 

Karaktäristiska drag hos medberoende är bland annat följande: De känner sig ansvariga för andra människors beteende, är ofta omedvetna om vad de själva vill och behöver, känner sig säkrast när de ger, attraheras ofta av människor med behov, attraherar ofta människor med behov, känner sig uttråkade och tomma om de inte har någon att hjälpa, överengagerar sig, tror att deras beteende är andra människors fel.

I samtalsterapi jobbar jag tillsammans med klienten med att lära sig lyssna till eller tom hitta de egna behoven, istället för att enligt sitt invanda mönster, lägga all energi på att lyssna in vad andra behöver och lägga sig själv åt sidan.


Om du känner igen dig i de här 13 karaktärsdragen så kan det vara en idé att ta kontakt med mig:

 1. Vuxna barn till alkoholister gissar sig till vad som är normalt.
 2. Vuxna barn till alkoholister har svårt att fullfölja ett projekt
 3. Vuxna barn till alkoholister ljuger när det vore lika enkelt att tala sanning
 4. Vuxna barn till alkoholister dömer sig själva utan förbarmande
 5. Vuxna barn till alkoholister har svårt att ha roligt
 6. Vuxna barn till alkoholister tar sig själva på mycket stort allvar
 7. Vuxna barn till alkoholister har problem med nära relationer
 8. Vuxna barn till alkoholister överreagerar på förändringar dom inte har kontroll över
 9. Vuxna barn till alkoholister söker ständigt godkännande och bekräftelse
 10. Vuxna barn till alkoholister uppfattar sig själva som annorlunda
 11. Vuxna barn till alkoholister är extremt ansvarstagande eller extremt oansvariga
 12. Vuxna barn till alkoholister är extremt lojala, även mot dem som inte förtjänar det
 13. Vuxna barn till alkoholister är impulsiva. De har en tendens att ge sig in i situationer utan
  att först begrunda alternativa möjligheter eller tänkbara konsekvenser. Denna impulsivitet leder till förvirring, självförakt och kontrollförlust. Enormt mycket tid går åt till att försöka reda ut konsekvenserna av gjorda misstag