Helande Samtal

Samtalsterapi för alla!

Rekrytering & Search

Rekrytering och Search – Det är otroligt viktigt för mig att förmedla om att det verkligen handlar om att både bli vald OCH att välja!

Jag arbetar hela tiden med en tydlig målsättning om att hitta rätt matchning, så att den "nya talangen" blir en investering för företaget -  och att kandidaten får den roll och de utvecklingsmöjligheter som utlovats. På så vis blir varje rekrytering unik.

När både kandidaten och företaget är medvetna om vad de tackat ja till samt vad som förväntas, JA , då finns det all grund för ett lyckat och långvarigt samarbete.

Jag hoppas att efter varje  lyckad rekryteringsprocess så  har alla involverade utvecklats, och lärt sig något nytt, och att båda parter även ser ett ”nej” som ett steg i rätt riktning. Mitt arbete handlar därför om att VÅGA ifrågasätta - och UTMANA för att på så sätt kunna bidra med expertis under rekryteringsprocessens gång.


Unika rekryteringsprocesser

Jag skräddarsyr rekryteringen efter verksamhetens behov, och av den anledningen så blir ingen rekryteringsprocess den andra lik. Förutom kravprofil tar jag även hänsyn till vilka värderingar som finns i verksamheten för att på så sätt kunna matcha ihop dessa med "rätt kandidater" på marknaden.

I alla processer "searchar" jag parallellt med genomgång av de inkommande ansökningar, för att verkligen hitta rätt person.

Det är otroligt viktigt att lägga fokus på kandidaternas upplevelse under hela rekryteringsprocessen, att det blir en positiv erfarenhet (även om kandidaten har får eller kommer att få ett nej tack!) och att företagets värderingar verkligennår fram till varje individ.Vad kan jag erbjuda?

Jag  arbetar utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv, och med  en tydlig tidsplanering -  med alla typer av befattningar i olika branscher.

Jag ger kontinuerlig feedback till alla involverade under processen och arbetar med tydliga garantier som inte bara lovar utan verkligen håller HELA vägen.

Skulle ni bara vilja ha hjälp med vissa delar av rekryteringsprocessen? Inga problem! Självklart kan jag även utföra delar av en rekryteringsprocess och/eller Second Opinion.

Tester och metodik, där arbetar jag med Cut-e 
Ett exempel på hur Rekryteringsprocessen ser ut:

  • Kravprofilsanalys  en kravprofil innehåller önskemål på kompetens, erfarenhet, utbildning och personliga egenskaper.
  • Kartläggning, search och nätverk
  • Kompetensbaserad djupintervju
  • Presentation av 3-5 godkända kandidater för kunden.
  • Intervjuer hos kunden 
  • Personlighetsverktyg och färdighetstester (Jag är certifierad på  CUT-e och tillämpar olika tester beroende på tjänst och önskemål).
  • Referenstagning
  • Signad kandidat


Efter utförd rekrytering genomförs två uppföljningar, en efter 3-6 månader och en efter 9-12 månader.Tester med cut-e

cut-e tillhandahåller den nya generationens personlighetstester, framtagna med de mest strikta vetenskapliga kraven. Cut-e är ett av få tester på marknaden som når upp till kraven till den Norske Veritas certifiering av arbetspsykologiska testverktyg. Cut-e har tester speciellt framtagna för chefer, akademiker och specialister i arbetslivet. Testerna har gedigen vetenskaplig grund och kartlägger de mest relevanta kompetensområdena i arbetslivet.


Second Opinion

Jag har möjlighet att göra Second Opinion-bedömningar när ni exempelvis har svårt att välja mellan två kandidater-  eller vill ha ytterligare beslutsunderlag. Second Opinion består av kravspecifikation, djupintervju, testning och återkoppling till både kandidat och kund, referenstagning samt rapport. Jag använder mig av Cut-e.