Helande Samtal

Samtalsterapi för alla!

Samtalsterapi

Jag är utbildad Socialpedagog och har även utbildningar inom Psykoterapi; psykodynamisk, KBT samt Hippoterapi - vilket gett mig erfarenhet, kompetens och verktyg för att anpassa terapin efter vad som är lämpligt för just dig.  Varför vi gör de val vi gör och hamnar i mönster som ibland tycks svåra att bryta. En ökad självinsikt och förståelse för våra inre processer minskar ångesten och gör det lättare att bryta destruktiva livsmönster som begränsar våra liv.Livet innebär som du säkert känner igen dig i, både kriser och livsomställningar av olika slag. Då kan det vara nödvändigt att få stödjande samtal under en period för att komma vidare. Detta är sällan en tidpunkt för djupare analyser utan handlar om att få tillgång till sina inre resurser för att komma vidare.


Vid en individualpsykoterapi träffas vi regelbundet, 1-2 ggr/ vecka, á 45 minuter.

Vid en korttidsterapi träffas man ett bestämt antal gånger (oftast 5-10 samtal). 

En längre tids psykoterapi kan pågå från sex månader upp till två år.


Vi startar med två-tre inledande samtal där du berättar om dig själv och dina förväntningar med terapin och vi ringar in de teman du vill arbeta med. Vi upprättar också ett kontrakt för hur ofta och hur länge vi ska ses. Dina behov och önskan till förändring står i centrum.


Förutom individualterapi, erbjuder jag också parterapi, familjeterapi, MI, Coaching, Rekrytering


Kontakta mig för en tidsbokning